Дата на добавяне Процедура Обновена
15.04.2016 Доставка чрез закупуване на компютърно оборудване с приложим лицензиран софтуер и офис техника 15.04.2016
09.03.2016 Застраховка на активите на ДП "Фонд затворно дело” 09.03.2016
09.03.2016 Сключване на договор за медицинска застраховка "Заболяване" на служителите на ДП "Фонд затворно дело” 09.03.2016
18.02.2016 Извършване на агротехнически услуги, за нуждите на ТП Ловеч при ДПФЗД 18.02.2016
17.02.2016 Извършване на агротехнически услуги - жътва, оран и дисковане за нуждите на ТП на ДПФЗД 17.02.2016
16.02.2016 Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на Териториалните поделения на Държавно предприятие 16.02.2016
20.01.2016 Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали, ролки за касови апарати и рекламни материали за нуждите на ТП на ДП „Фонд затворно дело“ 20.01.2016

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело